آشنایی با طراحی بازی - قسمت اول دوره مقدماتی Game Design

130
مدرس : توانا کیانی - صداگذاری :‌ علی اسمعیلی - آشنایی با طراحی بازی - قسمت اول دوره مقدماتی Game Design
pixel