ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

روش سوکت زدن کابل شبکه utp

363
پرشین تکنیک 23 دنبال‌ کننده
ترتیب رنگ بندی کابل شبکه 1.Orange stripe سفید نارنجی 2.Orange نارنجی 3.Green stripe سفید سبز 4.Blue آبی 5.Blue stripe سفید آبی 6.Green سبز 7.Brown stripe قهوه ایی سفید 8.Brown قهوه ایی
pixel