مرتب کردن اتاق من

745
745 بازدید
اشتراک گذاری

andia1212

1 ماه پیش
چرت نگو اتاق خودم این پریسا پور مشکی
خداحافظ من که نوب اپاراتم اولن که چرت نگفتم بی ادب دومن اینکه خودمم میدونم سومن چون خودم این طوری شلخته هستم گفتم حالا فهمیدی

شهرزادم یه آرمی دو اتیشه که عاشق بی تی اسه

2 ماه پیش
آها ببخشید من فکر کردم گفتی که خودتی من شرمنده
خداحافظ من که نوب اپاراتم اشکالی نداره مهم نیس

شهرزادم یه آرمی دو اتیشه که عاشق بی تی اسه

2 ماه پیش
همه می دونم که این پریساست گفتم بدونی که برات مشگلی وپیش نیاد مردم بهت بد بگم
خداحافظ من که نوب اپاراتم no مهم نیست فقط چون خودمم این طوری ام گفتم خخخخخخخ
pixel