نتایج جراحی لیفت لب (دکتر شهریار یحیوی)

2,248
در این ویدیو، نتایج برخی از جراحی های لیفت لب انجام شده توسط دکتر شهریار یحیوی به نمایش گذشته شده است.
pixel