کارتون Skateboarding | om nom

2,814
سرسره
سرسره 633 دنبال‌ کننده

اوم نوم یک موجود گرد کوچک سبز رنگ با چشمانی بسیار درشت است. او عاشق انواع آبنبات، شکلات، شیرینی و کیک است و در پی به دست آوردن یک آبنبات رنگی، در هر قسمت ماجراهای جدیدی را دنبال می‌کند. قسمت Skateboarding کارتون اوم نوم را در این ویدئو ببینید. وب سایت سرسره www.SORSORE.COM

سرسره
سرسره 633 دنبال کننده