یمن امروز اهل طوفانند! - شعرخوانی احمد بابایی

1,102
شعرخوانی عاشورایی احمد بابایی در رندان تشنه لب شعر حماسی زیبایی که با مسائل منطقه مرتبط بود. جد آل سعود حرمله بود غم نسل اویس هم غم ماست هر کسی با علی است محرم ماست شک نکن آی خنجر یمنی - که خلیفه هلاک خواهد شد از یمن تا به شام معلوم است - هر چه دعواست پای نام علی است کوری چشم این اشراف - روزی شیعه از نجف برسد
pixel