مقصران مشکلات اقتصادی کشور چه کسانی هستند؟

556

مسعود نیلی و اساتید لیبرال دانشگاه های اقتصاد مقصر اصلی مشکلات اقتصادی ملت هستند این کلیپ کاری از کانال جدال احسن با سخنرانی روشنگرانه دکتر حسن عباسی? @jdale_ahsan