دومین نشست میز صادرات طلا و جواهر کشور

81
چند سالی می شود رکود بر کارگاه های تولید طلاو جواهر سایه انداخته و به تبع آن صادرات آن هم به شکل قابل توجهی کاهش یافته است . حالا بخش خصوصی و دولتی در میز طلا و جواهر کشور راه های تولید و توسعه صادرات آن را بررسی می کنند. گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار صدا و سیما از زوایای مختلف این میز در اصفهان
pixel