علاقه چین، هند و روسیه برای همکاری از طریق کانال مالی اروپایی‌ها

82