آموزش برنامه نویسی شی گرایی اشاره گر ها (pointer usnef) با زبان سی شارپ #C

73

یکی از مهمترین مباحث کاربردی هر زبان برنامه‌نویسی، اشاره‌گر و مفهوم آن است که کاربرد گسترده‌ای در شاخه‌ی ساختمان داده‌ها نیز دارد. در این فرصت با مفهوم اشاره‌گر و همینطور روش تعریف آن در زبان سی شار پ #C آشنا می‌شوید.علاوه بر روش تعریف اشاره‌گر در این زبان، کلیت مفهوم آن در بین تمام زبان‌ها مشترک است. دانلود از وبسایت.www.heilton.com