واکنش خواننده زن انگلیسی بعد بازداشت شدن در ایران

1,998
جاس استون، خواننده انگلیسی، پس از ورود به کیش بازداشت و دیپورت شد
کلاکت 16.3 هزار دنبال کننده

موسوی

1 سال پیش
خوبش کردن
pixel