آکادمی ایران شف ic Academy

1,846

مرکز آموزش دپارتمانهای هتلداری و آشپزی ۸۸۷۷۴۵۹۱-۸۸۶۶۳۷۴۴-۸۸۶۶۳۵۵۱

filimo
تگزاس 2
%97
کارگردان: مسعود اطیابی مدت زمان: یک ساعت و 39 دقیقه
تگزاس 2