تحلیل تکنیکال سهم خصدرا،10 اردیبهشت 98

336

خصدرا با حفظ 1400 تومان در میان مدت سود خوبی را به سهامداران خود تقدیم خواهد کرد.اهداف قیمتی سهم در ویدیو تحلیل #خصدرا

حامی بورس
حامی بورس 55 دنبال کننده