شعر خوانی دارد دل ما راه نجاتى دیگر حمیدرضا برقعى 97

1,369

مدح ( دارد دل ما راه نجاتى دیگر ) جشن میــــلاد حضـــرت على (ع) هیأت رایة العباس ( علیه السلام ) با مــداحى سید حمیدرضا برقعى چهارشنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٧