امنیت شبکه و کامپیوتر به زبان ساده

494

چه چیزهایی در مورد امنیت سیستم رایانه ای و همراه شما به شما گفته نمی شود؟ با انجام چه کارهایی می توان مطمئن شد کسی نمی تواند به اطلاعات شخصی ما نفوذ کند؟ https://www.chronos-farsi.com

کرونوس
کرونوس 89 دنبال کننده