کاربردهای واقعیت مجازی در سلامت روان

490
490 بازدید
اشتراک گذاری
دکتر علی یونسی - استادیار دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران محل برگزاری: انستیتو روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران تاریخ:دوشنبه 27 دی ماه 95
pixel