رهبرمعظم انقلاب خطاب به وزیرکار

223

رهبرمعظم انقلاب خطاب به وزیرکار: من اگر جای شما بودم یقه خودم را در هیات دولت پاره میکردم!

amirmohammad444

2 سال پیش
جانم فدای رهبر
pixel