روزی 1000 صلوات ضمانت عاقبتِ خیر

132

اذان مشرق - AzaneMashregh.ir - ذکر شریف صلوات یا همان اللهم صل علی محمد و آل محمد دارای برکات زیادی است. هزار صلوات در روز باعث اوج گرفتن معنوی انسان و نزدیک شدن بیشتر او به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می شود ...

اذان مشرق
اذان مشرق 3 دنبال کننده