گنج پنهان - موافقت نامه سطح خدمات در نرم افزار CRM

793

آموزش نحوه استفاده از موافقت نامه سطح خدمات یا همان SLA در نرم افزار CRM مایکروسافت با زیرنویس فارسی. برای استفاده از این قابلیت و صدها قابلیت دیگر نرم افزار CRM به سایت www.ever247.net مراجعه کنید.