مشکلات خصوصی سازی باید ریشه ای حل شود

327
شبکۀ یک - 20 شهریور 1398 - 19:53| محسن مقصودی، مجری: «امیدواریم مسائلی مثل نیشکر هفت تپه ریشه ای حل شود. این شیوۀ واگذاری ها سرمایه سوزی است و باید به سمت این برویم که مدیریت کارخانه ها واگذار شود و مالکیت آن واگذار نشود و خیلی مراقبت می خواهد که آن کارگرها بیکار نشوند و در واقع این کارگرهایی که در کارخانه های دولتی سال ها کار می کردند جزو خانوادۀ دولت محسوب می شوند. حالا کارخانه به شیوۀ درست یا غلط وقتی واگذار می شود، آن کارگرها نباید رها شوند.
پایشگری 1.9 هزار دنبال کننده
pixel