سرقت درجای کلیه قطعات خودرو

664

بسیاری از قطعات خودرو مانند سیستم صوتی، کامپیوتر، رینگ و لاستیک، به راحتی و بدون جابه جایی خودرو دزدیده می شن. این قبیل خسارات به صورت پایه توسط بیمه بدنه قابل جبران نیست. آدرس وبسایت رهیاب بیمه: www.rahyabimeh.com

رهیاب بیمه 39 دنبال کننده
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 50 دقیقه
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
pixel