داغترین‌ها: #آپارات کودک

آموزش چارچوب مديريت كيفيت آمارهای رسمی نظام آماری ايران (اصل نه)

28
در این ویدئو سرکار خانم اعظم السادات میری، کارشناس ارزیابی کیفیت آمارهای مرکز آمار ایران، به توصیف اصل سوم از چارچوب مديريت كيفيت آمارهای رسمی با عنوان «تضمین کفایت منابع» می‌پردازند.
pixel