چرا جنگ در خلیج فارس برای آمریکا ممکن نیست؟

10,759
مهدی خانعلی زاده کارشناس مسائل سیاسی معتقد است امریکا براساس ارزیابی های مشخص امنیتی، نظامی، اقتصادی و سیاسی امکان هم آوردی با ایران در منطقه خلیج فارس را ندارد. او در این ویدئو به چند مورد از این ارزیابی ها اشاره می کند.
خبرگزاری تسنیم 6 هزار دنبال کننده

u_6207118

1 سال پیش
ما خبرها را از انگلیسی می گیریم که سه پادشاه و دوکودتاه در ایران را سازماندهی و رهبری کرد! کوتاه رضاخان بر علیه احمد شاه قاجار و تحریم و کشتار نه میلیون ایرانی بخاطر تحریم ایران به رهبری انگلستان، سرنگونی و تبعید رضاشاه کبیر بخاطر مواضع ضد انگلیسی، سرنگونی آریامهر بخاطر مواضع استقلال طلبی و وابستگی، کودتاه برعلیه دولت مردمی مصدق را وسرنگونی بخاطر ملی کردن نفت وتحریم ایرانیان و همه این عقب ماندگی ها در یکصد سال اخیر تا امروز ؟! تا کی میخواهیم خبرهامون را از انگلیس یا عوامل آنها دریافت کرده و خواه و ناخواه به پیروی از سیاستهای انگلیس و اجنبی و یا اجنبی پرستان حقوق بگیر یا سیاسی دانا و نادان باشیم ! گور بابای همه رژیمهای قبلی و فعلی و بعدی...تا کی میخوایم سورچی اجنبی باشیم؟! باعث همه اینها تعصب و سانسور صدا و سیماست، خوب حالا دیدگاه من کو!؟
pixel