آموزش بورس با عارف رئیسی

1,368

پنجمین جلسه از مجموعه آموزش بورس دوره از صفر تا موفقیت تکنیکال آشنایی با روند https://t.me/arefraeesi_trading کانال تلگرام ما Instagram /arefraeesi_trading کانال اینستاگرام ما