سه پایه کسب و کار 2

7
محمد مهدی پور 1 دنبال‌ کننده
7 بازدید
اشتراک گذاری
سه پایه کسب و کار شما همانطور که در فیلم قبل توضیح داده شد موارد زیر بودند سرمایه مشتری زیرساخت هرکدام از موارد فوق اهمیت خاص خود را دارند و توجه به آنها بسیار مهم است. برای مثال ما در ابتدای کار فقط سرمایه داریم و پس از تحقیق و بررسی به این نتیجه می رسیم محصول X نیاز بازار است و بر روی همان سرمایه گذاری، تولید و روانه بازار می کنیم، در مقطعی از کار به دلیل زیرساخت نامناسب در بخش تولید از کیفیت محصول کاسته و موجب نارضایتی مشتری و در نهایت ریزش مشتری می گردد. یا ممکن است بدلیل نداشتن سیستم مالی درست دفاتر مالیاتی شما تایید نگردد و شما مشمول جرائم مالیاتی سنگین و در نهایت کم کردن نقدینگی شما و پیامدهای ناخوشایند بعدی مانند عدم تامین مواد اولیه در زمان مناسب و یا عدم توانایی پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و ... پس در صورتی که به بقیه پایه های توجه نکنیم نمی توانیم به صرف داشتن سرمایه فکر کنیم می توانیم به موفقیت برسیم. تیک سی | https://tik30.com
pixel