قسمت دوم از برنامه آماتوریسم (فیلبند-استان مازندران)

8,531

قسمت دوم از برنامه اینترنتی آماتوریسم ، سفر به روستای فیلبند ، در استان مازندران ، شهر آمل میباشد. برنامه آماتوریسم هر هفته از آپارات پخش می شود.

آماتوریسم
آماتوریسم 36 دنبال کننده