طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۲ جلسه۱۰

49

لینک کامل http://teb114.ir/tabriziyan-book2-ep10/ کلمه درمانی که در طب اسلامی است وجود دارد، در طب جدید نیز وجود دارد که از آن به گفتاردرمانی یاد می شود. یکی از اقسام کلمه درمانی نماز است. هرچند این درمان علاوه بر کلمات شامل تعدادی حرکات است که خود نیز نوعی درمان و پیش گیری است؛ زیرا شامل تعدادی حرکات است که خود نوعی ورزش است و برای بدن فوایدی دارد.