آموزش قانون بتی از درس تحلیل سازه عمران توسط مهندس سنگیان از کانون نخبگان شریف

127

آموزش قانون بتی از درس تحلیل سازه عمران توسط مهندس سنگیان از مباحث بسیار مهم و مطرح در آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی عمران برای تهیه کامل ویدئوی آموزشی تحلیل سازه و یا دروس دیگر دانشگاهی به سایت WWW.nokhbesharif.ir مراجعه نمایید و یا با شماره 021-44252500 تماس بگیرید