جلسه 1 پروپوزال نویسی: آموزش انتخاب مقاله پایه و تعیین موضوع پروپوزال

491

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی نحوه انتخاب مقاله پایه و تعیین موضوع پروپوزال آموزش داده شده است. لینک مشاهده نسخه کامل ویدئو در: http://rayanthesis.ir/content?i=1564290808