فیلم جنجالی لاتارى ۱۴ میلیاری شد!

2,435

اکران پر مخاطب ترین فیلم نوروزی همچنان در سینماها ادامه دارد و فروش آن از مرز ۱۴ میلیارد تومان عبور کرد. https://cinemamarket.ir/