ملیحه پژمان - دادگاه گریس بند

162
در این پرونده سوء نظارت نهاد‌های مرتبط بر فعالیت شرکت‌ها دیده می‌شود و متهامان این پرونده در طول چند سال فعالیت غیر مجاز نه تنها سودی به افرادی که سرمایه گذاری کردند ندادند بلکه از اصل پول آن‌ها خبری نیست ملیحه پژمان - دادگاه گریس بند http://www.iribnews.ir/00AKwy
pixel