کلیپ آگاهی بخشی در مورد ویروس کرونا همراه با زبان اشاره

71
71 بازدید
اشتراک گذاری
در این فیلم توضیحاتی را در مورد ویروس کرونا، همراه با زبان اشاره مشاهده خواهید کرد.
pixel