یک روز همراه با رونی کلمن (تمرینات سینه )

28,975

رونی کلمن اسطوره ی بزرگ بدنسازی و قهرمان 8 دوره ی مستر المپیا مشهور به تمرینات سنگین و تغذیه عجیب غزیب بوده این کلیپ خلاصه تمرینات یک روز این قهرمان افسانه ای میباشد، با مشاهده سبک زندگی افراد متوجه خواهید شد که این افراد برای رسیدن به قهرمانی چه سختی ها و مشقات فراوانی را در راه رسیدن به هدف خود متحول شده اند.

نسل آهن
نسل آهن 40 دنبال کننده