سفره مهربانی؛ رمضان ۱۳۹۵

717

در همین نزدیکی، هستند مردمانی که حتی برای نان شب خود گرفتارند و توان تامین آن را ندارند. «سفره مهربانی» قرار است -با فرا رسیدین ماه مبارک رمضان- تلاشی باشد برای تامین نان شب این هموطنان عزیزمان...

دونیت
دونیت 30 دنبال کننده