سرلشکر فیروزآبادی موسوی از باطن احمدی نژاد خبر داشت

1,670
سرلشکر فیروزآبادی حقیقت را باید گفت، میگویند مهندس موسوی از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم.
درنگ 811 دنبال کننده
filimo
هم گناه - فصل 2 قسمت 4
%96
داستان سریال هم گناه (همگناه) فصل 2 قسمت 4 (قسمت 16) درباره خانواده بزرگ و قدیمی صبوری است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه هستند. آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel