نقد فیلم بازی اثر دیوید فینچر

198

... جایی که شخص اول فیلم "نیکلاس ون اُورتون"، همه ی دارایی اش (18 دلار و هفتاد و هشت سنت) را رو می کند تا شاید کسی او را با این مبلغ به خانه برساند نقطه ی اوج این درهم شکستن است. در این نما در چهره ی او هیچ دغدغه ای پیدا نیست. او آرام است. زمان آن رسیده که همانند یک پروانه پیله ی خود را پاره کند و به زندگی باز گردد. زندگی ای که این بار برای او معنایی تازه دارد. او چشم های خود را همزمان با طلوع آفتاب می گشاید تا چشم اندازی تازه را از شهر ببیند... .

فیلم نگار
فیلم نگار 75 دنبال کننده
ایران کلاسیک

ایران کلاسیک

1 ماه پیش
به به ... چه تحلیل جالب و زیبایی ... دست مریزاد.