مرزبانان استرالیا - قسمت ۱

1,180
یکی از مسافران که در چمدانش توده‌هایی از موی انسان حمل می‌کرده پس از آنکه نتیجه‌ی آزمایش چمدانش درمورد مواد مخدر مثبت در می‌آید به شدت نگران و مضطرب می‌شود. ماموران اداره‌ی مهاجرت به یک مسافر اندونزیایی که مدارک متفاوتی دارد مشکوک می‌شوند. و سرانجام خواهیم دید که در یک صندلی بچه‌ در ماشین، مواد مخدر کشف می‌شود.
شطرنج 265 دنبال کننده
pixel