آموزش تخمین تابع با استفاده از تولباکس شبکه های عصبی

587

در این ویدئو، تخمین تابع یا برازش منحنی (Curve Fitting) با استفاده از تولباکس شبکه های عصبی در محیط نرم افزار متلب آموزش داده می شود. لطفا با ارائه نظرات و پیشنهادات خود به ما در هرچه بهتر شدن کمک کنید.

ارشد تز
ارشد تز 2 دنبال کننده