جوانان آفریقائی تبار مانند نیاکان درانگلیس خود چاقوکشی می کنند

128

نوجوانان انگلیس از میراث سومالی به والدین خود به آفریقا فرستاده می شوند تا از تهدید رو به افزایش جرایم چاقو در انگلستان جلوگیری شود. کشور آفریقای شرقی خود را به عنوان یکی از خطرناک ترین کشورهای جهان شناخته است - دفتر خارجه انگلستان هشدار داد که به دلیل تهدید حملات تروریستی و آدم ربایی به آنجا سفر نکند.British teenagers of Somali heritage are being sent to Africa by their parents to avoid the rising threat of knife crime in the UK. The east African nation itself has a reputation for being one of the most da

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده