مزرعه پرورش مرغ بومی تخمگذار اصلاح نژاد شده/ سالن شماره 14

686
شرکت طیوران صنعت سید تحت نظر بهترین دامپزشکان کشور آماده ارائه خدماتی نظیر تامین جوجه یکروزه تا سقف 100هزار قطعه در هفته از نژاددهای گلپایگان ،بومی تخمگذار،بومی گوشتی و آتاکس ترکیه/تخم مرغ نطفه دار و خوراکی/ نیمچه های تخمگذار اصلاح نژادشده در سراسر کشور می باشد. جهت اطلاع بیشتر با دفتر مرکزی 01144278230 و 01144296083 تماس حاصل فرمایید.
pixel