نحوه بیان عدم موافقت در آزمون Speaking آیلتس

730
در ادامه مهارت پیشین در آزمون Speaking آیلتس که پیرامون بیان موافقت در زبان انگلیسی و در آزمون آیلتس بود ، در این ویدیوی آموزشی با گونه های مختلف بیان عدم موافقت در زبان انگلیسی آشنا می شوید تا در زمان آزمون صحبت کردن آیلتس نمره بالاتری را نصیب خود نمایید ویدیویی که مشاهده کردید از بخش آموزش رایگان اپلیکیشن آیلتس اکسین چنل استخراج شده بود ، جهت مشاهده دروس اصلی اپلیکیشن را دانلود نمایید
pixel