خبرنگاران خبرگزاری فارس اورژانس یار شدند!

109

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس تهران؛ به همت واحد آموزش مرکز اورژانس تهران، کمک های اولیه در سه روز ( 19 الی 21 آذرماه) در خبرگزاری فارس برای خبرنگاران آموزش داده شد. در این دوره کمک های اولیه ارزیابی و ایمنی صحنه، ارزیابی مصدوم،احیا،انسداد راه هوایی،تشنج،دیابت،سوختگی،غرق شدگی،برق گرفتگی، مسمومیت ها،سوختگی و... آموزش داده شد. گفتنی است؛ در پایان دوره آموزشی به شرکت کنندگان بعد از کسب نمره قبولی در آزمون از سوی اورژانس تهران مدرک کمک های اولیه اهدا خواهد شد. در ادامه فیلم و تصاویری از این دوره آموزشی ر