کوتاه از سان فرانسیسکو

894
سان فرانسیسکو که یکی از کلانشهرهای آمریکا محسوب می شود، حدود 7 میلیون جمعیت دارد. این شهر به شهری در مه هم معروف است آن هم به دلیل قرار گرفتن این شهر در هجمه ای از مه است. http://linktrip.net/
pixel