ضبط دوره ی آموزش تشریفات در نیروگاه زاگرس

148
این ویدیو توسط موسسه رسانی اُساج در زمستان 1396 تولید شده است. جهت سفارش آثار مشابه به سایت ما به نشانی www.osaj.ir مراجعه نماید.
pixel