دستاورد محققان پارک علم و فناوری کرمانشاه ساخت تجهیزات و محصولات تولید نشاء

30
30 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

گزارش صداو سیما از دستاورد محققان پارک علم و فناوری کرمانشاه در زمینه ساخت تجهیزات و محصولات تولید نشاء