بررسی آگهی استخدام

953

مهندس شهرام کریمی در این ویدیو آگهی های استخدامی متفاوت را بررسی می کند. این ویدیو بخشی از دوره الکترونیکی مصاحبه و نگارش رزومه تاثیرگذار می باشد. برای مشاهده کامل این دوره می توانید اپلیکشن هم آموز را نصب کنید. hamamooz.com