حرفه ای ترین ترفندهای میکس وکال

1,717

تمام مهندسان بزرگ برای میکس و پرحجم تر کردن صدای وکال راه های زیادی را پیشنهاد میکنند و هرکدام تکنیک های خاص خودشان برای میکس وکال دارند. در این آموزش وارن هارت چند تکنیک فوق العاده را برای بهتر میکس کردن وکال به شما آموزش خواهد داد. https://goo.gl/ov96Ju

pixel