نمایی از مزرعه قنات خانیک تابستان1394

237
خانیک Khanik 24 دنبال‌ کننده
237 بازدید
اشتراک گذاری
بخش زیادی از درختان و محصولات مزرعه مذکور بر اثر خشکسالی سالهای اخیر و کاهش شدید آب قنات از بین رفته است
خانیک Khanik 24 دنبال کننده
pixel