ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

بیوگرافی علی رمضانی

402
در این برنامه بیوگرافی گفتگو داریم با علی رمضانی داستان زندگی، چالش‌ها و شکست‌های ایشان را ببینیم و بشنویم. استودیوگرافی | چون داستان شما مهم است! برنامه‌ای از استودیو ایده پردازان https://www.mms.ir
pixel