پنج کار خطرناکی که باید اجازه دهید بچه ها انجام دهند!!

673
سخنرانی در مجموعه همایش تِد. TED یک مجموعه هممایش جهانی است که در آن ایده های پیشرو ارائه می شود. ما را در کانال تلگرام همراهی کنید: https://telegram.me/koodaksalam
کودک سلام 13 دنبال کننده
pixel